Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
1372 (1072) 2019-06-28 - 2019-07-11

Mostek na Chylonce zamknięty

Trwają działania związane z usuwaniem skutków ulewy, gdy zarwał się fragment jezdni i przepust w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego. Jego stan nie pozwala na wznowienie ruchu (w tym także pieszych i rowerów) po odcinku między ul. Logistyczną i Kontenerową. Prezydent Gdyni podjął decyzję o zabezpieczeniu środków na ewentualną naprawę drogi.
Stan techniczny drogi i przepustu nie pozwala na jej udostępnienie nawet dla ruchu pieszych i rowerzystów. Obiekt ucierpiał bezpośrednio przez działanie wezbranych wód rzeki, w wyniku nawalnych opadów atmosferycznych, a podmyty został ponadto większy fragment korpusu drogi, co mogłoby stanowić zagrożenie. Droga pozostanie zamknięta, ogrodzona specjalnymi barierami.
Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wskaże zakres naprawy, za który będzie odpowiedzialna Gdynia.

ikona