1379 (1079) 2019-09-13 - 2019-09-19

Więcej wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnościami

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością, przez mnogość obowiązków, niekiedy mają problem z brakiem czasu na załatwienie własnych spraw. Czasem też, tak po ludzku, dopada ich zmęczenie. Bywa też, że osoby z niepełnosprawnością nie mają dostępu do specjalistycznego wsparcia i opieki. W takich sytuacjach skorzystać można z opieki wytchnieniowej lub usług opiekuńczych. Do skorzystania z tej możliwości kwalifikują pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Usługi opiekuńcze i opieka wytchnieniowa to dwa programy, których sednem jest krótkoterminowa oferta wsparcia dziennego lub całodobowego w opiece nad osobą z niepełnosprawnością. Z pierwszego z nich skorzystać mogą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku od 16 do 75 roku życia, drugi zaś powstał z myślą o potrzebach opiekunów dorosłych osób zależnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Usługi opiekuńcze to wsparcie osób z niepełnosprawnością w ich miejscu zamieszkania. Pomoc obejmuje zaspokajanie potrzeb życiowych osoby z niepełnosprawnością, których samodzielne spełnienie jest z różnych powodów trudne lub niemożliwe. Taką pomocą może być dla jednych zrobienie zakupów, pomoc w spożywaniu posiłków, prześcielenie łóżka. Dla osoby samotnej, starszej, z ograniczoną mobilnością takie kwestie mogą być naprawdę dużym wyzwaniem. To także opieka higieniczna, zalecona przez lekarza pielęgnacja oraz (w miarę możliwości) zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
W ramach drugiego programu - opieki wytchnieniowej - opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać z puli godzin do wykorzystania do końca roku na dzienne formy wsparcia. Czas określony w puli opiekunowie mogą przeznaczyć na m.in. załatwienie własnych spraw, konsultacje z terapeutą lub psychologiem czy dokształcanie się w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki. Program ten może być realizowany w ośrodkach wsparcia lub w miejscu zamieszkania zainteresowanego. Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności w trakcie pobytu ma zapewnioną pomoc w codziennym funkcjonowaniu, a także może wziąć udział m.in. w terapii zajęciowej, zajęciach ruchowych czy treningach umiejętności poznawczych. Może też po prostu spędzić czas w towarzystwie innych podopiecznych i nawiązać nowe znajomości.
Opieka wytchnieniowa i usługi opiekuńcze to programy realizowane w Gdyni od lat. W ostatnich tygodniach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dofinansowanie blisko 1,5 mln złotych (w tym 1 mln zł na usługi opiekuńcze i ponad 441 tysięcy zł na usługi wytchnieniowe) z rządowych programów: „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019” oraz „Opieka wytchnieniowa - edycja 2019”, dzięki czemu rozszerzono zakres obu działań o dodatkowe godziny wsparcia. Środki na realizację obu programów pochodzą z Solidarnościowego Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Więcej informacji na temat opieki wytychnieniowej i usług opiekuńczych można uzyskać w Centrum Wsparcia Seniorów MOPS, pod numerem tel. 58 625 93 78.

ikona