1381 (1081) 2019-09-27 - 2019-10-03

Dla rodziców

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni informuje, iż do 30.09.2019 r. wnioski na świadczenia 500+, 300+, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny przyjmowane są w budynku przy ul. 10 Lutego 24 w sali 206 w następujące dni:
– poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 8.30-15.30
– czwartki w godz. 8.30-18.00;
Od 1.10.2019 r. wnioski będą przyjmowane w godz. 8.30-15.30 każdego dnia.

ikona