Wypadek na lotnisku w Babich Dołach. Piknik Lotniczy odwołany. Szczegóły w komunikacie.
1381 (1081) 2019-09-27 - 2019-10-03

Wybory parlamentarne – praktyczne informacje

W związku z głosowaniem w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone 13 października 2019 r., przypominamy:
– wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Słupsku I najpóźniej do 30 września 2019 r. (tel. 59 842 74 20 i 59 842 47 29),
– wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni do 4 października 2019 r. (tel. 58 66 88 727).
Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z transportu.
13 października 2019 r. podczas głosowania, osoby niepełnosprawne ruchowo mogą skorzystać z przeznaczonego specjalnie dla nich bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz z powrotem do miejsca zamieszkania.
Zamówienia na transport można składać pod nr. tel. 58 623 50 78 lub 507 499 911, w dni powszednie w godz. od 6.00 do 20.00, a w soboty i niedziele w godz. od 9.00 do 18.00. W niedzielę wyborczą zamówienie transportu oraz przewóz osób z niepełnosprawnościami odbywać się będzie w godz. od 7.00 do 21.00.
W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych będą otwarte w godzinach od 7.00 do 21.00.

ikona