1383 (1083) 2019-10-11 - 2019-10-17

Karaoke

Miejski Klub Seniora Wielki Kack (Lipowa15) zaprasza we wtorki o godz. 13.00 na karaoke, które prowadzą panowie Janusz Michalak i Zygmunt Kusch.
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.

ikona