1383 (1083) 2019-10-11 - 2019-10-17

Wybory parlamentarne

W najbliższą niedzielę 13 października odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w nich to nie tylko obywatelski obowiązek, ale też świętowanie demokracji.
W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych będą otwarte w godz. 7.00-21.00.
Przypominamy, że osoby z niepełnosprawnościami mogą 13 października skorzystać z przeznaczonego specjalnie dla nich bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz z powrotem do miejsca zamieszkania. Zamówienia na transport można składać pod nr. tel. 58 623 50 78 lub 507 499 911, w dni powszednie w godz. 6.00-20.00, a w soboty i niedziele w godz. 9.00-18.00. W niedzielę wyborczą zamówienie transportu oraz przewóz osób z niepełnosprawnościami odbywać się będzie w godz. 7.00 do 21.00.
Więcej informacji (obwody, telefony i zasady) na stronie www.gdynia.pl/wybory.

ikona