1392 (1092) 2019-12-20 - 2020-01-02

Laury dla ambasadorów kampanii „Biała Wstążka”

Zakończyła się 11. edycja kampanii „Biała Wstążka”, która ma na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Od 25 listopada do 10 grudnia w Gdyni odbyło się szereg wydarzeń propagujących jej idee oraz wiedzę i umiejętności praktyczne. Finałem akcji była konferencja „Po 11. – nie bij”, na której wręczono statuetki 14 ambasadorom i ambasadorkom tegorocznej edycji „Białej Wstążki”.
„Biała Wstążka” to największa na świecie – z udziałem aż 60 krajów – kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Stworzona przez mężczyzn, do nich jest przede wszystkim skierowana. Ma rozpocząć dyskusję na temat przemocy wobec kobiet oraz wspierać przedsięwzięcia na rzecz jej przeciwdziałania. W Gdyni odbywa się od 2009 roku. Do tej pory rozdano tysiące białych wstążeczek – symboli kampanii, ulotek i plakatów informujących zarówno o ideach kampanii, jak i o tym gdzie osoby uwikłane w przemoc mogą znaleźć pomoc.
Głównymi organizatorami edycji 2019 były Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni oraz X Liceum Ogólnokształcące. Aktywnie włączyli się także: Stowarzyszenie „OVUM”, Laboratorium Innowacji Społecznych, klub bokserski „Bombardier”, Centrum Riviera, Zespół Placówek Specjalistycznych, Klub 3. Flotylli Okrętów, Komenda Miejska Policji, Uniwersytet Gdański oraz Wydział Żandarmerii Wojskowej w Gdyni. Od pierwszej edycji swoim patronatem obejmuje ją Wojciech Szczurek.
Finałowym wydarzeniem tegorocznej edycji była konferencja „Po 11. – nie bij”, która odbyła się 10 grudnia w Klubie 3. Flotylli Okrętów w Gdyni Oksywiu.
Statuetki Ambasadorów i Ambasadorek kampanii „Biała Wstążka” 2019 otrzymali przedstawiciele i przedstawicielki instytucji pomocowych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w naszym mieście, m.in. z MOPS-u, policji, ratownictwa medycznego, żandarmerii wojskowej. To wyróżnienia za aktywne promowanie idei kampanii w życiu zawodowym i prywatnym. Nagrody powędrowały do: Jarosława Józefczyka, Piotra Nawrota, Sławomira Pachury, Katarzyny Kalinowskiej, Piotra Rygielskiego, Joanny Michniewicz, Damiana Migot-Paczyńskiego, Anny Rożek-Plichty, Marty Nykiel, Justyny Klemby, Agnieszki Szenk, Katarzyny Domagały, Urszuli DoppkeMagdaleny Grabińskiej.
Szukasz pomocy? Wejdź na gdyniawspiera.pl
Więcej o kampanii Biała Wstążka: bialawstazkagdynia.pl.

ikona