1392 (1092) 2019-12-20 - 2020-01-02

Szkolenia z pierwszej pomocy w komunikacji miejskiej

Pasażerowie korzystający z usług gdyńskiej komunikacji miejskiej mogą czuć się bezpieczniej. W Gdyni odbyły się szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz obsługi defibrylatora AED dla ponad 230 pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej oraz 12 pracowników Zarządu Komunikacji Miejskiej.
Szkolenia są wynikiem współpracy obu podmiotów z Gdyńskim Centrum Zdrowia. Wspólny projekt ma na celu utrwalenie wiedzy i umiejętności niezbędnych przy niesieniu pomocy pasażerom gdyńskiej komunikacji miejskiej.
Podczas zajęć poruszane są zagadnienia teoretyczne i praktyczne, takie jak:
– prawidłowe wzywanie pomocy,
– ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych,
– zasady udzielania pierwszej pomocy,
– pierwsza pomoc w nagłych przypadkach (urazów, krwotoków, omdleń, epilepsji, udarów, zadławienia/zakrztuszenia, nagłego zatrzymania krążenia),
– użycie defibrylatora AED w czasie Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej.
Główny cel szkoleń to zapewnienie pasażerom bezpieczeństwa. Uczestnikom przekazywana jest nie tylko wiedza teoretyczna – dzięki zajęciom praktycznym będą oni w stanie lepiej reagować w trudnych sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.
Wszyscy uczestnicy mogą również w trakcie zajęć opowiedzieć o swoich dotychczasowych doświadczeniach związanych z sytuacjami zagrożenia zdrowia pasażerów. Podczas wykonywania praktycznych ćwiczeń uczestnicy mają zaś szansę zmierzyć się z sytuacjami, które mogą wydarzyć się w trakcie wykonywania codziennych obowiązków.
Teoria połączona z zajęciami praktycznymi to najlepszy sposób, aby utrwalać wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy i obsługi defibrylatorów AED.
W trakcie szkoleń uczestnicy poznają szczegółowe zasady, których trzeba przestrzegać podczas udzielania pomocy poszkodowanym. Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach, trwają około 3 i pół godziny. Podczas ćwiczeń wykorzystany jest również profesjonalny sprzęt. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

ikona