1485 (1185) 2022-02-25 - 2022-03-03

Bezpłatne szkolenia dla osób pracujących

Fundacja Gospodarcza (ul. Olimpijska 2) zaprasza osoby pracujące w mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwie albo podmiocie ekonomii społecznej w woj. pomorskim, ze średnim lub niższym wykształceniem, chcące bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, do udziału w projekcie: „Kwalifikacje dla Pomorzan II”.

Fundacja oferuje szkolenia w zakresie: postaw księgowości z programem MS Excel i egzaminem ECDL, kadr i płac z obsługą programów MS WORD i EXCEL i egzaminem ECDL lub w zakresie spawania z cięciem tlenowym.
Kontakt tel. 58 622 60 17, kontakt: kdp2@fungo.com.pl.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • ikonaOpublikowano: 24.02.2022 13:48
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 24.02.2022 13:49
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona