1485 (1185) 2022-02-25 - 2022-03-03

Dołącz do kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”

Rusza kolejna edycja gdyńskiej kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”. Akcja ma na celu przekonać jak najwięcej osób do tego, aby przy rozliczeniu podatku PIT przekazali swój 1% organizacjom działającym na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców.


Wspieranie organizacji 1% podatku dochodowego jest proste. Przy rozliczaniu PIT-u wystarczy pamiętać o wpisaniu odpowiedniego numeru KRS w jednej z rubryk, a w niektórych przypadkach także o podaniu celu szczegółowego, co pozwoli na pomoc w konkretnej sprawie.
Dzis prezentujemy 1 cz. gdyńskich OPP. Rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych można dokonać do 30 kwietnia. Nasze e-PIT-y znajdziemy na stronie internetowej www.podatki.gov.pl.
Szczegóły www.gdyniapozarzadowa.pl.

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca
KRS 0000044542
Strona www.hospicjum.gdynia.pl
e-mail: hospicjum.gdynia@wp.pl
ul. Dickmana 6, 81-109 Gdynia
Stowarzyszeni prowadzi Hospicja Stacjonarne dla dorosłych i dzieci, Hospicjum Domowe dla dorosłych i dzieci, Poradnię Opieki Paliatywnej i Ośrodek Opieki nad Osieroconymi, Wypożyczalnię Sprzętu Medycznego oraz Ośrodek wolontariatu.

Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”
KRS 0000050294
Strona www.zielonamysl.pl
e-mail: info@zielonamysl.pl
ul. Cylkowskiego 5, 81-465 Gdynia
Stowarzyszenie promuje równowagę między życiem osobistym a zawodowym. Wspiera ludzi w tworzeniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu głębokich relacji międzyludzkich, wpływających na dobrą jakość życia.

Stowarzyszenie Krzewienia
Edukacji Finansowej
KRS 0000053057
Strona www.skef.pl
E-mail: skef@skef.pl
ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia
Cele działalności to: prowadzenie działań na rzecz edukacji finansowej, ochrona konsumentów, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, promocja wolontariatu, reintegracja społeczna i zawodowa.

Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich
KRS 0000054156
Strona www.amazonki.trojmiasto.pl
e-mail: amazonki.gdynia@wp.pl
ul. Morska 9-9A, 81-323 Gdynia
Mottem dzłalności Stowarzyszenia jest: „POMAGASZ INNYM – POMAGASZ SOBIE”. Środki uzyskane z 1% są przeznaczane na organizację zajęć rehabilitacyjnych, spotkań informacyjnych oraz różnego rodzaju aktywności towarzyskie poza dotacjami uzyskanymi z projektów.

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
KRS 0000066650
Strona www.ptmith.net.pl
e-mail: redakcja@ptmith.net.pl
ul. Grudzińskiego 4, 81-125 Gdynia
Towarzystwo wspiera pracowników naukowych działających w obszarze medycyny i techniki hiperbarycznej oraz nauk pokrewnych. Przyznaje Stypendium Naukowe im. Antoniego Dębskiego i wydaje monografie i czasopismo naukowe indeksowane na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Gdyńskie Towarzystwo Hippiczne
KRS 0000068821
Strona gth-gdynia.pl
e-mail: biuro@gth-gdynia.pl
ul. Nałkowskiej 21A lok. 5, 81-597 Gdynia
Celem GTH jest: rozwój jeździectwa; integracja środowiska, promocja Gdyni, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, działalność sportowa i szkoleniowa.

Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju”
KRS 0000185445
Strona www.drzewopokoju.pl
ul. Konwaliowa 9/42, 81-651 Gdynia
tel. 48 531 652 245
Krąg Harcerski „ Drzewo Pokoju” propaguje w wychowaniu harcerskim: wartości chrześcijańskie, wychowanie do życia w rodzinie, a także umacnianie polskiej tożsamości narodowej.

Automobilklub Morski – Klub Obywatelski w Gdyni
KRS 0000133070
Strona www.akmorski.org.pl
biuro@akmorski.org.pl
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia, Polska
Klub dąży do upowszechnienia wiedzy o możliwościach jej wykorzystania dla zaspokajania potrzeb społecznych i indywidualnych. W szczególności dotyczy to oddziaływania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, uprawiania sportów motorowych i turystyki, krzewienia kultury ruchu drogowego oraz ratownictwa w wypadkach drogowych.

Fundacja Salutaris
KRS 0000320242
e-mail: l.dudek@investkomfort.pl
ul. Hryniewickiego 6c lok. 47, 81-340 Gdynia
Zadania, jakie stawia sobie fundacja, to pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Ponadto celem fundacji jest pomoc charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych.

Stowarzyszenie Dlaczego Nie
KRS 0000330444
Strona www.stowarzyszenie-dlaczego-nie.org
info@stowarzyszenie-dlaczego-nie.org
ul. Benisławskiego 16B/5, 81-173 Gdynia
Działalność Stowarzyszenia to szeroko pojęta pomoc osobom, głównie dzieciom i młodzieży, z różną niepełnosprawnością intelektualną, motoryczną oraz z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich rodzinom, opiekunom polegająca na: organizowaniu specjalistycznych konsultacji i porad, pozyskiwaniu środków na diagnostykę oraz na realizacji innych celów statutowych.

Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych
– Pomeranian Student’s Coalition
KRS 0000341169
Strona www.fundacjapsc.pl
e-mail: lwyszynski@fundacjapsc.pl
ul. Modra 3/I/6, 81-132 Gdynia
Jej głównym celem jest chęć zagospodarowania młodych, ambitnych ludzi i stworzenia im platformy do wykorzystania potencjału na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Stowarzyszenie
Świętego Mikołaja Biskupa
KRS 00003436609
ul. Konwaliowa 9/42, 81-651 Gdynia
tel. +48 531 652 245
www.bpmikolaj.pl
e-mail: biuro@bpmikolaj.pl
Św. Mikołaja 1, 81-062 Gdynia
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju człowieka zgodnie z Ewangelią i zasadami Katolickiej Nauki Społecznej, a w szczególności niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, osobom starszym oraz rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

Fundacja Zmiany
KRS: 0000358021
ul. Konwaliowa 9/42, 81-651 Gdynia
tel. +48 531 652 245
www.fundacjazmiany.pl
e-mail: fundacjazmiany@wp.pl
ul. Ujejskiego 31/2, 81-426 Gdynia
Fundacja organizuje spotkania i wyjazdy integracyjne, prelekcje i wyjścia na spektakle teatralne oraz przedstawienia operowe dla seniorów, a także szkolenia m.in. w obsłudze specjalistycznego sprzętu komputerowego.

Fundacja Nadaktywni
KRS: 0000367665
www.fundacjanadaktywni.org
e-mail: nadaktywni@gmail.com
ul. Starowiejska 10/12 m. 25,
81-356 Gdynia
tel. 693 780 510
Fundacja NADAKTYWNI łączy pokolenia, sprawia radość pensjonariuszom pomorskich hospicjów i domów opieki społecznej, wyciąga seniorów z domów i sprawia, że czują się potrzebni, działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami”
KRS: 0000374172
ul. Konwaliowa 9/42, 81-651 Gdynia
tel. +48 531 652 245
www.miedzy-slowami.org.pl
e-mail: fundacja@miedzy-slowami.org.pl
ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia
Fundacja „Między Słowami” to zespół profesjonalistów łączących multidyscyplinarne wykształcenie z pasją pomocy ludziom spychanym przez trudności z porozumiewaniem się na boczny tor.

ikona