1485 (1185) 2022-02-25 - 2022-03-03

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Wielkim Kacku

Miasto Gdynia podpisało umowę z firmą Lato-Bruk na realizacje inwestycji w Wielkim Kacku. W ramach zadania powstanie oświetlenia wzdłuż ul. Starodworcowej, poprawi się bezpieczeństwo pieszych na ul. Źródło Marii i uspokoi ruch na ul. Górniczej, jest to zwycięski projekt z Budżetu Obywatelskiego Gdynia 2020.


Inwestycja polegała będzie na przebudowie drogi gminnej wzdłuż północnej części ul. Starodworcowej, między ulicami Radosną a Wesołą, w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, jest to codzienna trasa dzieci do szkoły, jak i dorosłych w drodze do punktów usługowych. Kolejną częścią zadania jest budowy wyniesionych przejść dla pieszych w pobliżu Kościoła pw. Świętego Wawrzyńca wraz z ich odwodnieniem przy ul. Źródło Marii oraz montaż dwóch progów zwalniających w dolnej części ulicy Górniczej, przy wjeździe w ul. Chwaszczyńską. Ma to na celu uspokojenie ruchu i poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników, cała przestrzeń objęta jest strefą tempo 30, mimo tego część kierowców porusza się zdecydowanie szybciej.

ikona