1485 (1185) 2022-02-25 - 2022-03-03

Porozmawiajmy o rewitalizacji

Laboratorium Innowacji Społecznych zapraszamy na spotkania, podczas których mieszkańcy gdyńskich podobszarów rewitalizacji mogą porozmawiać o zmianach w ich najbliższym sąsiedztwie.


W marcu spotkania odbędą się:
– na Witominie: w środy 2, 9, 16, 23, 30 w godz. 15.30-17.30 w formule online na platformie zoom oraz w czwartki 3, 10, 17, 24, 31 w godz. 12.00-16.00 stacjonarnie - w SPOT Młodorośli, ul. Widna 8.
Link do spotkania online zostanie wysłany mailem lub przez wybrany komunikator, po uzgodnieniu daty i godziny. Spotkanie można umówić:
– telefonicznie: 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, dział inwestycji)
– mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.pl, m.listwon@lis.gdynia.pl,
– przez messenger GdyniaOdNowa lub przez wydarzenie na portalu Facebook
– na Oksywiu: w środy: 2, 9, 16, 23, 30.03 w godz. 14.00-18.00 w Przystani Śmidowicza 49
– na osiedlu Meksyk: w środy 2, 9, 16, 23, 30 w godz. 9.00-11.00, w czwartki 3, 10, 17, 24, 31 w godz. 16.00-17.30 w punkcie przy ul. Hutniczej (obok Straży Pożarnej).
Nie trzeba się umawiać, ale ponieważ rozmowy odbywać się będą w rygorze sanitarnym (to oznacza obowiązkowe maseczki, dezynfekcję i dystans), może okazać się, że trzeba będzie chwilę poczekać.
Więcej informacji na temat rewitalizacji oraz spotkań na jej temat można uzyskać:
– telefonicznie: 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, Dział Inwestycji)
– mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.pl, a.brzoskowska@lis.gdynia.pl (Oksywie), m.listwon@lis.gdynia.pl (Witomino), a.dalecka@lis.gdynia.pl (os. Meksyk)

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ikona