1485 (1185) 2022-02-25 - 2022-03-03

Zajęcia aktywizujące na Maczka 1

Środowiskowy Dom Samopomocy Maczka 1 zaprasza dorosłe osoby po kryzysach psychicznych na różnorodne zajęcia aktywizujące.

Proponuje zajęcia w pracowniach plastycznej, witrażowej, multimedialnej, aktywizację ruchową, a także wsparcie psychologiczne, socjalne, niezbędną pomoc pielęgniarską.
W ramach zajęć, które odbywają się w godz. 8.00-14.00, uczestnicy skorzystają z dwóch posiłków.
Bliższe informacje uzyskać można w siedzibie placówki – ŚDS Maczka 1 przy ul. Gen. Maczka 1 w Gdyni, tel. 58 622 88 55, mailowo: sdsmaczka1@sds1gdynia.pl.

ikona