1488 (1188) 2022-03-18 - 2022-03-24

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń (https://eto.um.gdynia.pl) Urzędu Miasta Gdyni, umieszczono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Zielonej, oznaczonej jako działka nr 324/1, 325/2, 326/2, 328/2 obręb Oksywie o powierzchni 4 635 m2, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4817/22/VIII/P z 8.03.2022 r. wywieszony jest na okres 21 dni i termin ten upływa 31.03.2022 r.
Termin złożenia wniosku o nabycie przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu i upływa 14.04.2022 r.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie Zarządu ul. Hugo Kołłątaja 1 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na VII piętrze oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca na IV piętrze - wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00121571/5 położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 11.03.2022 r. do 31.03.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń (https://eto.um.gdynia.pl/), wykazu (będącego załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 4816/22/VIII/P z dnia 8.03.2022 r.) nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Starochwaszczyńskiej, o powierzchni 2 590 m2, oznaczonej jako część działki nr 3216/2 obręb 0027 Wielki Kack, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00011188/9, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas określony – 10 lat, z przeznaczeniem pod budowę stacji tankowania wodorem samochodów osobowych i autobusów.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 9.03.2022 r. do 30.03.2022 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 34
informuje, że emeryci uprawnieni do korzystania ze świadczeń ZFŚS w placówce mogą składać dokumenty określające wysokość dochodów oraz wnioski o świadczenia przewidziane w regulaminie ZFŚS.
Druki dostępne są na stronie szkoły i w bibliotece szkolnej. Termin na złożenie w/w druków upływa 30 kwietnia 2022 r.
Wszelkich informacji pod nr. tel. 58 622 14 34 w godz. 9.00-13.00 udzielają członkowie komisji ZFŚS – M. Popów, S. Kassin.
***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko robotnika gospodarczego w wymiarze 0,5 etatu w Gdyńskim Ośrodku Wsparcia (ul. Bosmańska 32A).
Dokumenty należy składać lub przesyłać pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Gdyńskim Ośrodku Wsparcia (ul. Bosmańska 32A) od poniedziałku do piątku pod nr. tel. 780 062 722.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (https:///eto.um.gdynia.pl/) wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej 509, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Nieruchomość oznaczona jest w obrębie Cisowa jako działka nr 1581 o powierzchni 304 m2, objęta jest księgą wieczystą nr GD1Y/00017301/0.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 4815/22/VIII/P z 8.03.2022 r. wywieszony jest na okres minimum 21 dni.
Termin wywieszenia wykazu upływa 30.03.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.
Przetarg odbędzie się 6 maja 2022 r. o godz. 10.00, w sali Morskiej w budynku II Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (al. Zwycięstwa 96/98). Wadium płatne przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 do 2 maja 2022 r. Wpłata wadium jest równoznaczna z potwierdzeniem faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć prawo własności następujących nieruchomości położonych w Gdyni przy: ul. Aresa/Afrodyty o pow. 14 280 m2, ul. Knyszyńskiej o pow. 743 m2, ul. Inżynierskiej 87C o pow. 993 m2, ul. Bydgoskiej o pow. 1 209 m2, ul. Płk. Dąbka „1B” o pow. 1359 m2, ul. Płk. Dąbka „1C” o pow. 1 345 m2, ul. Folwarcznej/Wrocławskiej o pow. 18 806 m2, ul. Białostockiej 3 o pow. 1010 m2, ul. Orłowskiej 17 o pow. 3707 m2, ul. Malinowej 10 o pow. 1473 m2, ul. Jurkiewicza o pow. 697 m2, ul. Hutniczej 63 o pow. 11 631 m2 i ul. Unruga/Nasypowej o pow. 2 099 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w „Gazecie Wyborczej” 5.03.2022 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń – www.eto.um.gdynia.pl Informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można również uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami, pod nr. tel. 58 668 85 15, 58 668 85 16, 58 668 89 38, 58 668 89 39, 58 668 89 48, 58 668 85 10.

ikona