1488 (1188) 2022-03-18 - 2022-03-24

Złóż deklarację, czym ogrzewasz swój dom

Ustawowy obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości i należy to zrobić do końca czerwca 2022 r.
Można to zrobić na dwa sposoby:
– elektronicznie, przez stronę www.ceeb.gov.pl,
– w wersji papierowej, składając deklarację lub przesyłając pocztą do Urzędu Miasta Gdyni, druk do pobrania ze strony internetowej www.ceeb.gov.pl, lub w budynku UM Gdyni, ul. 10 Lutego 24.
Pomoc w wypełnieniu deklaracji można otrzymać w Rivierze w Centrum Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Gdyni w poniedziałki i środy po wcześniejszym zarezerwowaniu wizyty www.gdynia.pl/bip/rezerwacje.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.ceeb.gov.pl oraz w Samodzielnym Referacie ds. Energetyki UM Gdyni, dzwoniąc pod nr. tel. 58 668 23 52.

ikona