1495 (1195) 2022-05-13 - 2022-05-19

Rodziny zastępcze poszukiwane

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego.


Informacje można uzyskać w siedzibie zespołu przy ul. Abrahama 55 lub pod nr. tel. 58 627 20 31 i 58 627 20 24.

ikona