1496 (1196) 2022-05-20 - 2022-05-26

Grupy wsparcia i samopomocowe

Centrum Samopomocy w Gdyni (ul. Chrzanowskiego 14/2) zaprasza osoby chorujące bądź te, które chorowały na depresję lub zaburzenia depresyjno-lękowe.

Udział w grupie jest dobrowolny, wymaga jednak aktywnej i trwałej współpracy.


Grupa spotyka się w soboty o godz. 11.00 w Centrum Samopomocy w Gdyni.
Aby stać się częścią grupy samopomocowej, wystarczy zadzwonić pod nr. tel. 780 061 289 (od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00-18.00) i zgłosić chęć uczestnictwa. Osoba kontaktowa: Natasza Ligocka-Świerk. Oferta jest skierowana do pełnoletnich gdynian.
***
Centrum Samopomocy w Gdyni zaprasza na spotkania grupy wsparcia dla rodzin i bliskich osób po kryzysach psychicznych.
W spotkaniach grupy wsparcia mogą wziąć udział osoby, które doświadczają trudności wobec choroby psychicznej członka rodziny, czują się bezradne i przytłoczone swoją sytuacją, mają problem ze zrozumieniem osoby chorującej psychicznie.
Szczegóły pod nr. tel. 797 993 618.
***
Centrum Samopomocy w Gdyni zaprasza na spotkania grupy wsparcia dla przedsiębiorców w kryzysie w środy o godz. 17.00 w Klubie Chrzan House, przy ul. Chrzanowskiego 14/2 w Gdyni. Szczegóły i zapisy pod nr. tel. 797 993 618.
***
Klub Chrzan House (ul. Chrzanowskiego 14/2) zaprasza osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego na zajęcia teatralne rozwijające własną ekspresję, samoświadomość, kreatywność i pewność siebie.
Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 15.00-16.15. Zapisy pod nr. tel. 797 993 618.

ikona