Wypadek na lotnisku w Babich Dołach. Piknik Lotniczy odwołany. Szczegóły w komunikacie.
1496 (1196) 2022-05-20 - 2022-05-26

Porozmawiajmy o rewitalizacji w maju

Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza na spotkania, podczas których mieszkańcy gdyńskich podobszarów rewitalizacji mogą porozmawiać o zmianach w ich najbliższym sąsiedztwie.
W maju spotkania odbędą się:
– na Witominie: w środy: 25.05 w godz. 15.30-17.30 oraz w czwartki: 19, 26.05 w godz. 12.00-14.00 w punkcie przy budowie Przystani Widna 2A (wejście od strony ul. Chwarznieńskiej, vis a vis CH Vitava);
– na Oksywiu: w środy: 25.05 godz. 12.00-16.00 w SPOT Światłowcy Rodziny i Dziecka, ul. Śmidowicza 49 (budynek Przystani);
– na osiedlu Meksyk: w środy: 25.05 w godz. 9.00-11.00 oraz w czwartki: 26.05 w godz. 16.00-17.30 w punkcie przy ul. Hutniczej (obok Straży Pożarnej).
Więcej informacji na temat rewitalizacji oraz spotkań na jej temat można uzyskać:
– telefonicznie: 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, Dział Inwestycji)
– mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.pl, a.brzoskowska@lis.gdynia.pl (Oksywie), m.listwon@lis.gdynia.pl (Witomino), a.dalecka@lis.gdynia.pl (os. Meksyk)
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  • ikonaOpublikowano: 19.05.2022 09:28
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 19.05.2022 12:45
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona