1496 (1196) 2022-05-20 - 2022-05-26

„Roz-czytywanie TEATRU”

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni zaprasza młodzież w wieku 14-18 lat do udziału w projekcie „Roz-czytywanie TEATRU” od czerwca do przełomu listopada/grudnia 2022 roku.

W ramach projektu uczestnicy obejrzą jeden spektakl z naszego repertuaru, a następnie podczas warsztatów z artystami i rzemieślnikami teatru, będą roz-czytywać, odkrywać jego tematy, sensy, symbole. Następnie, sami stworzą włąsne, autorskie interpretacje spektaklu i podzielą się teatrem z rówieśnikami w szkole, przygotując krótkie performatywne lekcje teatralne o analizowanym spektaklu. Projekt jest szansą na: integrację środowiska szkolnego i teatralnego, odczarowanie sztuki interpretacji i pokazanie, że spektakl można roz-czytywać jak zagadkę detektywistyczną i, co najważniejsze doświadczenia teatru w praktyce przez młodych ludzi i wejście w rolę twórców.
Z ramienia teatru projekt koordynuje pedagog teatru Anna Zalewska-Uberman.
Zgłoszenia klas szkolnych należy wysyłać do 23 maja włącznie na adres: edukacja@teatrgombrowicza.art.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę i adres szkoły, dane dotyczące klasy: profil, liczbę i wiek uczestników, dane kontaktowe dwójki nauczycieli (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje o nauczanym przedmiocie) oraz kilkuzdaniowe uzasadnienie chęci udziału w projekcie.
Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia. Więcej informacji na stronie teatru: teatrgombrowicza.art.pl.
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ikona