1496 (1196) 2022-05-20 - 2022-05-26

Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (ul. Reja 2a) zaprasza osoby z trudnością w utrzymywaniu abstynencji od alkoholu do skorzystania z oferty terapeutycznej Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Z oferty Oddziału mogą również skorzystać osoby mające problem z kilkoma substancjami, bądź hazardem. Program terapeutyczny trwa 8 tygodni. Uczestnik może na ten czas uzyskać zwolnienie lekarskie.


Zajęcia prowadzone są poprzez psychoterapię grupową, indywidualną, zajęcia edukacyjno-informacyjne oraz różnego rodzaju treningi umiejętności i warsztaty. Terapia w dziennym oddziale umożliwia kontynuowanie leczenia w kolejnych etapach terapii w Poradni.
Zgłoszenie się do dziennego oddziału jest poprzedzone konsultacją terapeutyczną. Rejestracja na konsultacje diagnostyczne realizowane od wtorku do piątku odbywa się od godz. 17.00 dnia poprzedniego, a na konsultacje realizowane w poniedziałek w godz. 14.00-15.00 w piątek. Jeśli dostępne są wolne miejsca, rejestracja odbywa się również „na dany dzień” od godz. 7.30. Rejestracja odbywa się telefonicznie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 621 61 35 oraz na stronie internetowej: www.opitu.pl

ikona