1496 (1196) 2022-05-20 - 2022-05-26

Tydzień z POWER-em

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w dniach od 23-27 maja planuje Tydzień z POWER-em, którego celem jest promowanie wartości uczenia się języków obcych jako bazy do podnoszenia poziomu życia, poznania świata i nauki otwartości.

Proponowane aktywności mają upowszechniać wśród szkolnej społeczności edukację międzykulturową poprzez uczenie otwartości, tolerancji i wymianę pomysłów. Tydzień będzie poświęcony prezentacji kultury i doświadczeń z Hiszpanii, Włoch, Francji, Malty i Irlandii.
Działania związane są z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

ikona