1502 (1202) 2022-07-15 - 2022-07-28

Chodźcie na pl. Kaszubski

Trwa cykl spotkań na pl. Kaszubskim przy fontannie w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00-19.30 do 18 sierpnia.

Harmonogram na: gdyniarodzinna.pl oraz na profilu Facebook.pl/GdyniaRodzinna.

ikona