1502 (1202) 2022-07-15 - 2022-07-28

Gdyńscy maturzyści i ósmoklasiści na medal

Początek lipca to dla wielu młodych ludzi ważny czas. Maturzyści i absolwenci szkół podstawowych otrzymują wyniki matur i egzaminów ósmoklasisty. Gdyńscy uczniowie mogą być dumni, bo egzaminy zdali rewelacyjnie.


W Gdyni do matury w 2022 roku przystąpiło 2506 uczniów. 1595 osób zdawało egzamin dojrzałości w gdyńskich liceach, w tym liceach publicznych 1515 osób, 505 osób zdawało w technikach, z czego 453 w technikach publicznych. W części ustnej uczestniczyli tylko ci, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z takiego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Maturę zdało 2489 absolwentów, czyli zdawalność w Gdyni wyniosła 84%. Stuprocentową zdawalność miały gdyńskie licea samorządowe: II, III, VI, X, XIV oraz Liceum Katolickie.
W Gdyni wyniki egzaminu ósmoklasisty, podobnie jak w zeszłym roku, są wyższe od wyników krajowych i wojewódzkich.
Egzamin ósmoklasisty w 2022 roku zdawało ponad 2700 uczniów z 40 szkół. W roku 2022 zdecydowanie najlepiej wypadł egzamin z języka angielskiego. Średni wynik w Gdyni to 79% W skali województwa było to 66,75%, a w skali kraju 67%. Średnia z matematyki wynosi 66%, przy 56,18% w pomorskim i 57% w kraju. Wynik z języka polskiego to 65%. W kraju to 60%, a w skali województwa 59,17%.
Gratulujemy!

ikona