1502 (1202) 2022-07-15 - 2022-07-28

Harmonogram BO2022

Ważna zmiana w harmonogramie BO2022. Wydłużony został etap rozpatrywania odwołań i wyników analizy merytorycznej, którą przeprowadziły jednostki i wydziały Urzędu Miasta Gdyni. Oznacza to, że ostateczną listę projektów poddanych pod głosowanie poznamy w drugiej połowie sierpnia. Zmiana ta nie będzie mieć wpływu na termin tegorocznego głosowania.

Zarządzeniem Prezydenta Wojciecha Szczurka termin ogłoszenia listy projektów zakwalifikowanych pod głosowanie ten został przesunięty do 19 sierpnia. Pozwoli to na szczegółowe przeanalizowanie wyników weryfikacji projektów oraz dyskusję nad złożonymi odwołaniami od negatywnej oceny.
Zmiany w terminie ogłoszenia ostatecznych list projektów przyjętych pod głosowanie nie będą mieć jednak wpływu na termin głosowania – to odbędzie się w dniach 5-19 września. Przypomnijmy, że w tym roku do rozdysponowania przez mieszkańców jest ponad 11 mln zł, a wyniki głosowania poznamy do 23 września.
Realizacja projektów, które zwyciężą w tym głosowaniu, będzie mogła rozpocząć się w roku 2023 – czyli kolejnym roku budżetowym. Każdy, kto chce zapoznać się ze stanem realizacji projektów zwycięskich w poprzednich edycjach, może to zrobić za pośrednictwem strony internetowej Budżetu Obywatelskiego.

ikona