Wypadek na lotnisku w Babich Dołach. Piknik Lotniczy odwołany. Szczegóły w komunikacie.
1513 (1213) 2022-10-21 - 2022-10-27

Najnowocześniejsze laboratorium w Gdyni

Na Oksywiu już oficjalnie działa jedno z najnowocześniejszych laboratoriów, które na potrzeby wojska i komercyjnych firm będzie prowadzić testy i badania związane z polem elektromagnetycznym urządzeń. W nowym budynku Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej znalazło się m.in. dziesięć stanowisk do badań, duża komora bezodbiciowa SAC 10 i przestrzeń do testów mechanicznych oraz środowiskowych.


Za około 61,1 miliona złotych, przy dużym, bo sięgającym aż 40 milionów złotych unijnym dofinansowaniu na północy Gdyni powstał nowoczesny kompleks budynków laboratoryjnych. To inwestycja Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej, czyli specjalistycznego centrum zajmującego się projektowaniem, budową, dostawą i utrzymaniem systemów z obszaru techniki wojskowej i cywilnej.
Od teraz OBR CTM będzie mógł do długiej listy swoich usług dopisać szeroko pojęte badania związane z polem elektromagnetycznym – pod względem tzw. kompatybilności elektromagnetycznej oraz sygnatur pola magnetycznego. Dodatkowo ośrodek jest zdolny do testów klimatycznych, wibracyjnych czy udarowych, oferując pakiet usług, które są niezbędne m.in. dla certyfikowania urządzeń (CE) według obowiązujących w Europie i na świecie norm.
Oficjalne otwarcie nowego obiektu, który stanął tuż obok istniejącego budynku przy ul. Dickmana, odbyło się 13 października.
Badania związane z polem elektromagnetycznym wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo danego urządzenia i potwierdzają brak szkodliwości dla ludzkiego zdrowia czy środowiska naturalnego.
Laboratorium przy ul. Dickmana powstało w ramach projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC” – efektu współpracy konsorcjum EMC-LabNet (z udziałem Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Rzeszowskiej i OBR CTM) z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym. Głównym celem konsorcjum EMC-LabNet było stworzenie strategicznej i unikatowej w skali kraju i Unii Europejskiej sieci wyspecjalizowanych laboratoriów EMC oraz uzupełnienie i rozbudowa krajowej infrastruktury badawczej.

ikona