1513 (1213) 2022-10-21 - 2022-10-27

Przed nami XLVI sesja Rady Miasta Gdyni

26 października o godz. 12.00 rozpocznie się XLVI sesja Rady Miasta Gdyni. Obrady transmitowane będą na żywo. Obejrzeć będzie je można na stronie Gdynia.pl oraz w portalu eSesja.tv.


Podczas obrad głosowaniu poddane zostaną projekty uchwał w sprawach:
– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni;
– opłaty miejscowej na terenie Gdyni;
– przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdyni w sprawie zmiany granic miasta Gdyni;
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem;
– likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego nr 1 z siedzibą w Gdyni;
– wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. 10 Lutego 16 w Gdyni (firma A);
– wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. 10 Lutego 16 w Gdyni (firma P);
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. E. Kwiatkowskiego;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Gniewskiej;
– wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Jana Matejki 1, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kartuskiej;
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej u zbiegu ul. Komandorskiej i ul. Grabowo;
– wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV w trybie bezprzetargowym;
– zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Przedszkola nr 46 „Jaś i Małgosia” w Gdyni;
– zmiany składu osobowego stałej Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni (odwołanie);
– zmiany składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni (odwołanie);
– zmiany składu osobowego stałej Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni (powołanie);
– zmiany składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni (powołanie).
Porządek obrad dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

ikona