1513 (1213) 2022-10-21 - 2022-10-27

Teatr Muzyczny – to dla Was gramy

Teatr Muzyczny w Gdyni zaprasza:


  • 21, 22 października o godz. 19.00 i 23 paździenika o god. 17.00 – „Something rotten, czyli coś się psuje” – Duża Scena;
  • 21 października o godz. 20.30 – „Ostra jazda” – Nowa Scena;
  • 23 października o godz. 16 i 19.00 – „Kochane pieniążki” – Nowa Scena.
Bilety i szczegóły: muzyczny.org/pl.

ikona