1517 (1217) 2022-11-25 - 2022-12-01

Oceń Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdyni

Do końca listopada Laboratorium Innowacji Społecznych czeka na zgłoszenia osób, które chciałyby ocenić realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026. Spotkania odbędą się jeszcze w tym roku.


29 marca 2023 r. minie sześć lat od uchwalenia programu rewitalizacji przez Radę Miasta Gdyni. Co najmniej raz na trzy lata trzeba dokonać oceny aktualności i stopnia realizacji programu. Dokument będzie gotowy w lutym 2023 r. Powstanie m.in. na podstawie wywiadów grupowych z mieszkańcami Gdyni.
Wywiady grupowe zaplanowano w godz. 17.30-19.00 w terminach:
  • dla mieszkańców Wzgórza Orlicz-Dreszera – 1 i 12 grudnia,
  • dla mieszkańców Oksywia – 5 i 16 grudnia,
  • dla mieszkańców rejonu Zamenhofa – Opata Hackiego – 5 i 15 grudnia,
  • dla mieszkańców Babich Dołów – 6 i 14 grudnia,
  • dla mieszkańców Witomina – 7 i 12 grudnia,
  • dla mieszkańców os. Meksyk – 7 i 13 grudnia,
  • dla gdynian spoza obszaru rewitalizacji – 2 i 19 grudnia.

Obowiązują zapisy. Zgłoszenia są przyjmowane do końca listopada: tel. 58 727 39 04, e-mail: rewitalizacja@lis.gdynia.pl. Kwestionariusz: https://bit.ly/ocenaGPR.

ikona