Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
1517 (1217) 2022-11-25 - 2022-12-01

Porozmawiajmy o rewitalizacji

Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza na spotkania, podczas których mieszkańcy podobszarów rewitalizacji mogą porozmawiać o zmianach w ich najbliższym sąsiedztwie.


  • 30. 11 w godz. 15.30-18.00 w Przystani Śmidowicza 49 na Oksywiu,
  • 30. 11 w godz. 14.30-17.30 w SPOT Młodorośli (ul. Widna 8) na Witominie.
Mieszkańcy osiedla Meksyk mogą kontraktować się z Agnieszką Dalecką z Laboratorium Innowacji Społecznych, dzwoniąc pod nr tel. 58 727 39 06 (pon. – pt. w godz. 8.00-16.00) oraz mailowo: a.dalecka@lis.gdynia.pl.
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ikona