Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1530 (1230) 2023-03-17 - 2023-03-23

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) i na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip oraz https://uwgdansk.bip.gov.pl/wykazy-nieruchomosci-wnisp/ wykazu nr 8/2023 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Morskiej – działka nr 1951 o pow. 0,0003 ha, obręb nr 0012 Cisowa, przeznaczonej do wydzierżawienia, na okres 3 lat.
Wykaz opublikowany na okres 21 dni od 17 marca 2023 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń (www.eto.um.gdynia.pl) Urzędu Miasta Gdyni na okres 21 dni od 9.03.2023 r. do 29.03.2023 roku wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 6163/23/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7.03.2023 r., zabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Łowickiej 41, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użytkowanie na rzecz Amerykańsko-Polskiego Stowarzyszenia Oświatowego z siedzibą w Gdyni.
Wymienione nieruchomość oznaczone są ewidencyjnie w obrębie 0019, Mały Kack nr: 614, 615, 3834 mają łączną powierzchnię 5801m2, objęte są księgami wieczystymi nr: GD1Y/00023785/1, GD1Y/00024299/4, GD1Y/00131176/9.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl), wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6162/23/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7.03.2023 r., nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka, o powierzchni 616 m2, oznaczonej jako część działki nr 1506/3 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00024646/2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: zagospodarowanie terenu przez wspólnotę mieszkaniową celem poprawy funkcjonalności nieruchomości przy budynku wielorodzinnym, w tym realizacja miejsc postojowych bez możliwości grodzenia terenu.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 10.03.2023 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 6158/23/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7.03.2023 r., nieruchomości o powierzchni 30 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Śląskiej w Gdyni, oznaczonej jako dz. nr 1384 oraz cz. dz. nr 1391 obręb 0013 Działki Leśne, dla której prowadzone są księgi wieczyste KW GD1Y/00030829/4, KW GD1Y/00024371/3, przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat, celem magazynowania eksponatów należących do Gdyńskiego Muzeum Motoryzacji, będących wyjątkowymi oraz unikatowymi przedstawicielami zabytkowej motoryzacji i techniki.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 9.03.2023 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do:
1) Zarządzenia nr 6153/23/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7 marca 2023 roku, nieruchomości o powierzchni 307 m² położonej w Gdyni w rejonie ul. Handlowej, obręb 0012 Cisowa, obejmującej działkę nr 816, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00017301/0; przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas określony – 3 lata. Teren niezabudowany. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: składowanie.
2) Zarządzenia nr 6159/23/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7 marca 2023 roku, nieruchomości o powierzchni 33 m² położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, obręb 0012 Cisowa, obejmującej część działki nr 1785, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00017301/0; przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas określony – 3 lata. Teren zabudowany wiatą na odpady. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: punkt selektywnej zbiórki odpadów.
Wykazy zostały opublikowane na internetowej stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 9 marca 2023 r.
***
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu
jednostki budżetowej z siedzibą w Gdyni (81 –538) przy ul. Olimpijskiej 5/9, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 poz. 344) podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczonym wykazie nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Nieruchomość, która zostanie oddana w dzierżawę, stanowi własność Skarbu Państwa i została przekazana Gdyńskiemu Centrum Sportu na podstawie umowy użyczenia. Nieruchomość jest położona w Gdyni w obszarze przystani jachtowej im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni Śródmieście i obejmuje część działki nr 3139 obręb Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00050055/3 – powierzchnia przedmiotowej nieruchomości wynosi 90 m².
I. Nieruchomość przeznaczona zostanie oddana w dzierżawę w trybie bezprzetargowym po upływie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia – wykazu dot. przedmiotowej nieruchomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gdyńskiego Centrum Sportu na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, 09 – 411 Płock, wpisanym do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454.
Pełna treść wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gdyńskiego Centrum Sportu:
https://bip.um.gdynia.pl/nieruchomosci,1259/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe,583107.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 6154/23/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 marca 2023 roku, nieruchomości o powierzchni 21 m² położonej w Gdyni przy ul. Orzechowej, obręb 0010 Chylonia, oznaczonej jako działka nr 555, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00017303/4; przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: zagospodarowanie terenu – działka przydomowa oraz pomieszczenia gospodarcze.
Wykaz został opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 8 marca 2023 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl) wykazu, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6184/23/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.03.2023 r., nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Głogowej o łącznej powierzchni 3141 m2, oznaczonych jako działki nr 1880, 1883, 1885 oraz części działek o numerach 1864/2, 2161, 1865 obręb 0014 Dąbrowa, zapisanych w księgach wieczystych GD1Y/00014062/8, GD1Y/00019963/2 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Głogowej 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: zagospodarowanie terenu – działka przydomowa.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 15.03.2023 r. do 5.04.2023 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń (www.eto.um.gdynia.pl) Urzędu Miasta Gdyni, na okres 21 dni od dnia 9.03.2023 r. do 29.03.2023 roku wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 6161/23/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7.03.2023 r., zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Tetmajera 65, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użytkowanie na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami”.
Wymieniona nieruchomość oznaczona jest ewidencyjnie w obrębie 0030, Wzgórze Św. Maksymiliana nr 2086/2, ma powierzchnię 6636m2 objęta jest księgą wieczystą nr GD1Y/00133667/2.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 6157/23/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7.03.2023 r., nieruchomości o powierzchni 33 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Necla w Gdyni, oznaczonej jako cz. dz. nr 609 obręb 0016 Kamienna Góra, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/0003642/0, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, z przeznaczeniem na działkę przydomową i lokalizację osłony do selektywnej zbiórki odpadów.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 9.03.2023 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 (ul. Starodworcowa 36) zatrudni nauczyciela współorganizującego kształcenie–wspomagającego w pełnym wymiarze godzin.
Wymagane przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.
CV można przesyłać na adres mailowy: 
k.maka@sp20gdynia.pl
Więcej informacji pod nr. tel. 58 629 39 30.
***
Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 zatrudni nauczyciela przedmiotów zawodowych /stolarz-tapicer (w niepełnym wymiarze godzin).
Informacja pod nr. tel. 58 669 97 33, 58 622 26 24 (adres: ul. Płk. Dąbka 207).ikona