Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1530 (1230) 2023-03-17 - 2023-03-23

Zapisy do...

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 (ul. Dąbka 277) ogłasza zapisy do:
– oddziału przedszkolnego oraz oddziału przygotowującego do nauki szkolnej (zerówka) dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.
– Szkoły Podstawowej nr 50 oraz Szkoły Przysposabiajacej do Pracy nr 1 dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.
Możliwość indywidualnego umówienia się na zajęcia. Kontakt pod nr. tel. 58 625 48 55, sekretariat@sosw1.edu.gdynia.pl.
Szczegóły na www.sosw1.edu.gdynia.pl i na fb SOSW nr 1 w Gdyni.
***
Publiczne przedszkole im. Świętej Rodziny przy parafii NMP w Gdyni (ul. Armii Krajowej 26) zaprasza do zapisów do 24 marca.
Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełnienie wniosku rekrutacyjnego i osobiste dostarczenie go do przedszkola.
Ogłoszenie wyników rekrutacji 31 marca na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
Szczegóły na www.pnmpgdynia.pl.

ikona