Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1530 (1230) 2023-03-17 - 2023-03-23

Zwiększ swoje kwalifikacje

Fundacja Gospodarcza (ul. Olimpijska 2) zaprasza na bezpłatne szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe.
Projekt „Kwalifikacje dla Pomorzan II” skierowany jest do osób pracujących (ze średnim lub niższym wykształceniem) w mikro, małych, średnich przedsiębiorstwach lub podmiotach ekonomii społecznej chcących bezpłatnie zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe.
Można skorzystać ze szkoleń w zakresie:
– podstaw księgowości z programem MS Excel i egzaminem ECDL;
– kadr i płac z obsługą programów MS WORD i EXCEL i egzaminem ECDL;
– spawania z cięciem tlenowym i egzaminem DNV.
Szczegóły pod nr. tel. 58 622 60 17.
Kontakt mailowy: kdp2@fungo.com.pl.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

ikona