715 (324) 2005-07-22 - 2005-07-28

Gdynia w kwiatach do 31 lipca

Przypominamy, że tylko do 31 lipca można składać zgłoszenia do konkursu „Gdynia w kwiatach”.
Konkurs obejmuje teren całego miasta. Mogą być do niego zgłaszane wszystkie ukwiecone balkony, okna, loggie, tarasy, dachy, wejścia i ogródki przydomowe. Zgłoszenia będą rozpatrywane w trzech kategoriach: I - budynków wielorodzinnych, II - budynków jednorodzinnych, III - instytucji, firm i wspólnot mieszkaniowych. W przypadku kategorii III istnieje możliwość zgłoszenia do konkursu zagospodarowania zielenią otoczenia budynku. Uczestnictwo w konkursie zgłasza się na kuponach wydrukowanych w "Ratuszu" (na ostatniej stronie). Każdy balkon, taras, loggia, okno, dach, wejście i ogródek powinno być sfotografowane przez właściciela lub zgłaszającego od strony ulicy. Fotografie powinny być kolorowe, formatu 10 x 15 (maksymalnie - 3 szt.). Kupony wraz ze zdjęciami należy składać w Zespole Prasowym Urzędu Miasta Gdyni - pok. 202 lub wysłać pocztą na adres: Zespół prasowy Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia (zdjęcia przechodzą na własność organizatorów i mogą być wykorzystane przy publikacjach prasowych).
Termin składania kuponów upływa 31 lipca 2005 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu br. podczas imprezy plenerowej na Polance Redłowskiej podczas imprezy plenerowej "Dary Ziemi i ...". Komisja Konkursowa przyzna nagrody Prezydenta Miasta Gdyni w każdej z trzech kategorii w wysokości 600 zł oraz trzy wyróżnienia po 150 zł. Dopuszcza się fundowanie nagród rzeczowych przez sponsorów. Decyzja w sprawie podziału puli nagród należy do Komisji Konkursowej (w szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może dokonać innego podziału nagród). Przyznane zostaną również (po raz pierwszy) dla uczestników konkursu z dzielnic: Śródmieścia, Działek Leśnych i Karwin nagrody dodatkowe ufundowane przez Radę Dzielnicy Śródmieście, Radę Dzielnicy Działki Leśne i Radę Dzielnicy Karwiny. Podstawowym kryterium oceny będzie estetyczny wygląd balkonu, tarasu, wejścia, ogródka przydomowego widzianych od strony ulicy.

ikona