Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
724 (333) 2005-09-30 - 2005-10-06

Baltinno czyli innowacje

16 września br. Wspólny Komitet Sterująco - Monitorujący Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej na posiedzeniu w Gdańsku podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu " Baltic Innovation Bridge - wzmocnienie współpracy ekonomicznej i technologicznej Gdyni i Kłajpedy" ("Baltic Innovation Bridge -strengthening business & technological cooperation of Gdynia and Klaipeda"). Głównym celem projektu " BALTINNO" jest rozwijanie konkurencyjności gospodarek Regionu Pomorskiego i Regionu Kłajpedy poprzez współpracę transgraniczną w zakresie transferu technologii oraz wdrażania innowacji. Partnerami w projekcie są Parki Naukowo-Technologiczne w Gdyni i Kłajpedzie. Ze środków unijnych zostaną wyposażone nowoczesne kompleksy konferencyjne w obu parkach, umożliwiające nawiązywanie połączeń wideokonferencyjnych pomiędzy przedsięborcami, naukowcami, studentami itp.
Gdyński kompleks będzie służył wszystkim mieszkańcom regionu pomorskiego. Projekt wpłynie znacząco na wzmocnienie kontaktów z Kłajpedą, która jest miastem siostrzanym Gdyni od 1993 roku oraz przyczyni się do wzrostu wymiany informacji pomiędzy regionami, co może zaowocować nawiązaniem cennych kontaktów gospodarczych i naukowych. Realizacja infrastruktury związanej z kompleksem konferencyjnym idealnie zbiegnie się z zakończeniem prac modernizacyjnych budynków Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Redłowie, dofinansowanych z programu PHARE 2003 SGG. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2006 roku. Dofinansowanie dla Gdyni, pochodzące z Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA to 228 795 Euro.

ikona