Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
733 (342) 2005-12-01 - 2005-12-07

"Rola wolnego słowa w tworzeniu najnowszej historii Polski"

7 grudnia 2005 r. o godz. 10.00 w s. 105 Urzędu Miasta Gdyni odbędzie się sesja pt. "Rola wolnego słowa w tworzeniu najnowszej historii Polski". Organizatorami sesji są Miasto Gdynia, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich- Okręg Pomorski. Honorowy patronat nad wydarzeniem przyjęli Prezydent Gdyni - Wojciech Szczurek i Marszałek Senatu - Bogdan Borusewicz.
Moderatorem sesji będzie redaktor Bronisław Wildstein.
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną następujące tematy:
1.Izabela Greczanik- Filipp - "Rola wolnego słowa w zniewolonym narodzie"
2.Andrzej Drzycimski - "Czy dziennikarze wybrzeżowi wpłynęli na bieg historii?"
3.Prof. Kazimierz Nowosielski- "Podpunkt. Punkty Mówione i inne znaki stanu wojennego"
4.Andrzej Fic - "Drukarnia pod ziemią'
5.Justyna Skowronek - "Instytut Pamięci Narodowej- Analiza problemów literatury ulotnej wśród młodzieży akademickiej"
6.Joanna Lewandowska- "Co pozostało z tamtych lat ? Stan literatury drugiego obiegu i prasy podziemnej w zasobie archiwum Komisji Krajowej NSZZ Solidarność"
7.Antoni Kakarenko "Wydawnictwa drugiego obiegu w zbiorach Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego"
8.Wiesława Kwiatkowska- "Kawał Polski-humor czasów Solidarności".

Sesji towarzyszyć będzie wystawa pamiątek i dokumentów związanych z działalnością NSZZ Solidarność oraz rocznicą wydarzeń grudniowych.

ikona