Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
813 (422) 2007-07-20 - 2007-07-26

Gdyński Spinaker - sposób na bezrobocie

Dobiega końca realizacja projektu „Gdyński Spinaker - aktywizacja długotrwale bezrobotnych samotnych rodziców na rynku pracy".
Projekt trwa od czerwca 2006 roku. Prowadzony jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie „Razem" z Gdyni.
Celem przedsięwzięcia była aktywizacja i zmobilizowanie do poszukiwania pracy 52 długotrwale bezrobotnych, samotnych rodziców, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Inicjatywa ta miała przyczynić się do ograniczenia zjawiska marginalizacji społecznej wśród osób bezrobotnych. Ostatecznie z oferty projektowej skorzystało 64 uczestników.
Projekt składał się z dwóch etapów. Zadaniem pierwszego, było zwiększenie umiejętności radzenia sobie w powrocie na rynek pracy, grupy bezrobotnych. W tym celu przeszli oni przez szkolenia i warsztaty. Były to zajęcia z motywacji, autoprezentacji (dla pań przeprowadzono specjalne szkolenie z wizażu), komunikacji i asertywności, radzenia sobie ze stresem, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (m.in. CV i listu motywacyjnego) oraz z obsługi komputera.
Drugi etap projektu zakładał podniesienie efektywności wsparcia tych osób przez instytucje pomocy społecznej. Zadbało o to czterech specjalnie przeszkolonych pracowników MOPS. W ramach projektu odbyło się również szkolenie pracowników MOPS w Gdyni, podczas którego uzyskali oni kwalifikacje opiekunów zatrudnienia.
Projekt zakończył się sukcesem - 12 osób znalazło pracę (6 jako pracownicy fizyczni, 2 - w charakterze pomocy kuchennej, 1 - jako pracownik biurowy, 2 - jako sprzedawcy i jedna osoba jako cukiernik), a wszyscy nabrali pewności w poruszaniu się na rynku pracy.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 421 899 PLN. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

  • ikonaOpublikowano: 19.07.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona