Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
813 (422) 2007-07-20 - 2007-07-26

Zapisy do....

Koleżeńsko Amatorskie Towarzystwo Sportowe ALPAT ogłasza nabór do sekcji piłki siatkowej dziewcząt, ze szczególnym wskazaniem na rocznik 1993 i młodszych.
Zajęcia są bezpłatne! Wszelkich informacji udziela: Sandra Luftner tel. 0 607 858 167
***
Koleżeńsko Amatorskie Towarzystwo Sportowe ALPAT ogłasza nabór do sekcji piłki siatkowej chłopców ze szczególnym wskazaniem na rocznik 1993 i młodszych.
Zajęcia są bezpłatne! Wszelkich informacji udziela: Aleksandra Puch tel. 0 691 823 692.
***
Kolegium Miejskie - Szkoła Policealna Nr 10 dla Dorosłych w Gdyni - Chyloni ul. Raduńska 21, tel./ fax. (058) 623 04 52,email: kolegiummiejskiewgdyni@neostrada.pl ogłasza nabór absolwentów szkół średnich do nauki w zawodach: technik informatyk, technik rachunkowości, technik informacji naukowej i technik obsługi turystycznej.
Nauka jest bezpłatna, trwa cztery semestry. Zajęcia odbywają się w systemie:
a) stacjonarnym (dziennie) od wtorku do czwartku;
b) zaocznym (piątek i sobota), co 2 tygodnie.
Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny w dniach od pn. - pt. 8.00-18.00 lub strona www.kolegiummiejskie.info
***
Kolegium Miejskie - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdyni - Chyloni ul. Raduńska 21, tel. / fax. (058) 623 04 52, email: kolegiummiejskiewgdyni@neostrada.pl ogłasza nabór kandydatów na rok szkolny 2007/2008 do I klasy:
- 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej oraz gimnazjum (szkoły podstawowej dawnego typu 8-letniej). Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym (dziennym, wieczorowym; od wtorku do czwartku) i zaocznym (piątek, sobota, co 2 tygodnie) i jest bezpłatna. - 2-letniego liceum uzupełniającego dla dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej oraz gimnazjum (szkoły podstawowej dawnego typu 8-letniej). Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym (dziennym, wieczorowym; od wtorku do czwartku) i zaocznym (piątek, sobota, co 2 tygodnie) i jest bezpłatna.
Uwaga! Istnieje możliwość uzupełnienia wykształcenia w klasach II i III.
Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela Sekretariat Kolegium Miejskiego czynny od pn. - pt. 8.00-18.00 lub znaleźć je można na stronie www.kolegiummiejskie.info
***
Zespół Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy w Gdyni, ul. Morska 79, Gdynia tel. (058) 621 68 91/92 informuje, że dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w klasach pierwszych w następujących szkołach:
XII Liceum Ogólnokształcące :
- klasa przyrodnicza - przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia, geografia;
- klasa psychologiczna - przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia, matematyka; przedmiot dodatkowy podstawy psychologii.
- klasa informatyczna - przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, informatyka, matematyka;
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w zawodach:
- operator obrabiarek skrawających,
- mechanik pojazdów samochodowych.
***
Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gdyni ul. Halicka 8 podaje informację o wolnych miejscach w klasie I, II i V integracyjnej. Wymagane dokumenty do klas integracyjnych: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem (058) 622 23 42.
***
Lifeguard Gdynia ogłasza zapisy na wakacyjny kursy na stopień młodszego ratownika WOPR na Kąpieliskach Morskich w Rewie. Zajęcia odbywać się będą na plaży w Rewie przez okres wakacji szkolnych. Dojazd z Gdyni autobusem ZKM nr 146.
Informacje i zapisy: Jakub Friedenberger, tel. 0 601 86 88 44, Marta Friedenberger, tel. 0 513 194 124.
***
Technikum uzupełniające dla dorosłych kształcące w zawodzie technik mechanik, technik handlowiec ogłasza nabór na rok szkolny 2007/2008.
W szkole dla dorosłych zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym, trzy dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek, czwartek).
Informacji udziela sekretariat Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej ul. Śmidowicza 49, tel.(058) 625 38 59, www.bandera.neostrada.pl
***
Wakacyjne Intensywne Kursy Tańca:
- taniec towarzyski - rozpoczęcie od 6 sierpnia (poniedziałek) godz. 18.30
- Salsa Solo - rozpoczęcie w sierpniu (termin zajęć wg życzenia grupy)
Miejsce: klub OCETiS, Gdynia Obłuże, ul. Boisko 6, Kontakt: 0 502 124 781, (058) 625 36 40, www.ocetis.pl
***
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni (ul. Orłowska 57) oferuje nowoczesne formy kształcenia na rok szkolny 2007/2008.
- Szkoła policealna dla absolwentów liceów profilowanych o profilu ekonomiczno-administracyjnym - roczna szkoła kształcąca w zawodzie - technik ekonomista (dzienna, bezpłatna)
- Szkoła policealna dla dorosłych - dwuletnia szkoła policealna kształcąca w zawodzie technik - ekonomista (zaoczna, bezpłatna) z akcentem na naukę programu księgowego: SYMFONIA
Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły: tel. (058) 624 82 86 oraz na stronie internetowej: www.zsae.int.pl

  • ikonaOpublikowano: 19.07.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona