819 (428) 2007-09-07 - 2007-09-13

Fundacja Gospodarcza uczy obsługi komputera

Fundacja Gospodarcza w Gdyni zaprasza wszystkich chętnych do udziału w szkoleniach obejmujących:
- podstawy obsługi komputera w systemie WINDOWS (4 godz.),
- podstawy korzystania z edytora tekstu WORD (8 godz.).
Koszt dwudniowego szkolenia: 100 zł
Szkolenie dofinansowane jest ze środków Fundacji Gospodarczej.
Najbliższy termin: 25 i 26.09.2007 r.
Zapisy przyjmuje:
Fundacja Gospodarcza, Gdynia ul. Olimpijska 2, 81-538, www.fundacjagospodarcza.pl, tel.: (058) 622 60 17 lub 622 20 52 w. 39

ikona