819 (428) 2007-09-07 - 2007-09-13

Uwaga, rodzice!

3 września wraz z nowym rokiem szkolnym prawie 38 tys gdyńskich uczniów zasiadło w ławkach szkolnych.
Ważne dla rodziców:
Rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto mogą ubiegać się o pomoc finansową.
I tak:
- o dofinansowanie zakupu szkolnego mundurka w wysokości 50 złotych, wnioski należy składać do 10 września br,
- o stypendium socjalne w wysokości 100 lub 50 złotych miesięcznie, wnioski należy składać do 15 września br.,
- o dofinansowanie zakupu podręczników dla zerówki w wysokości 70 zł, dla klasy I 130 zł, dla klasy II 150 zł i dla klasy III 170 zł, wnioski należy składać do 10 września br.
Informacji udziela Wydział Edukacji UM, tel. (058) 668 84 58, lub szkoły, w których uczniowie podejmą naukę.

ikona