833 (442) 2007-12-21 - 2008-01-03

„Gdyński Biznesplan 2008” - na start!

Serdecznie zapraszamy do udziału w szóstej edycji Konkursu „Gdyński Biznesplan 2008" !
Konkurs „Gdyński Biznesplan 2008" adresowany jest przede wszystkim do osób nie prowadzących jeszcze działalności gospodarczej, ale także do osób działających już na rynku małych przedsiębiorstw. Nie ma żadnej bariery wiekowej dla uczestników konkursu. Idea konkursu sprowadza się do umożliwienia wprowadzenia w życie własnego pomysłu biznesowego na konkretną działalność gospodarczą. Konkurs ma wesprzeć indywidualną przedsiębiorczość jego uczestników w zakresie samorealizacji na rynku pracy, pomóc w redukcji stopy bezrobocia.
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach w terminie 2.01 - 04.06.2008 r.
W etapie pierwszym, w dniach 2.01- 31.01.2008 r. uczestnicy konkursu złożą organizatorowi (tj. Gminie Miasta Gdyni) zgłoszenia udziału na arkuszu informacyjnym - zgłoszeniu uczestnictwa w Konkursie „Gdyński Biznesplan 2008"-(do pobrania ze strony internetowej miasta www.gdynia.pl lub bezpośrednio w pokoju nr 420 Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz.Piłsudskiego 52/54, pon-.pt. w godz 8.00-16.00).
W etapie drugim uczestnicy Konkursu dostarczają przygotowane biznesplany Organizatorowi tj. Urzędowi Miasta Gdyni w terminie do 31.03.2008 r.
Podczas tego etapu przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia w zakresie prawidłowej konstrukcji biznesplanów.
Etap trzeci zakończy się wyłonieniem finałowej dziesiątki i ogłoszeniem wyników konkursu w dniu 4.06.2008.
Więcej szczegółów konkursu na stronie internetowej www.gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 20.12.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona