Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
837 (446) 2008-01-25 - 2008-01-31

UWAGA, sprzedawcy alkoholu!!

31 stycznia 2008r. mija termin składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2007r., oraz wnoszenia opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2008r. Oświadczenia i dowód wpłaty należy złożyć w pokoju 223 Urzędu Miasta.
Druki oświadczeń można otrzymać w pokoju 223 U.M. II piętro w godz. 8.00-16.00 lub na stronie internetowej Urzędu www.gdynia.pl- Urząd Miasta, sprawa do załatwienia, napoje alkoholowe, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni, pokój 223 do 31 stycznia 2008r. wraz z dowodem opłaty w kasie U.M lub na konto NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045.
W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11 1 ust. 2 i 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w terminach, o których mowa art. 11 1 ust.7 zgodnie z art. 18 ust. 12 zezwolenie wygasa.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyny niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

  • ikonaOpublikowano: 24.01.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona