857 (456) 2008-06-13 - 2008-06-19

Budowlany Oskar dla TBS „Czynszówka”

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „CZYNSZÓWKA" Sp. z o. o. w Gdyni otrzymało nagrodę II stopnia w XVIII edycji konkursu „Budowa Roku 2007", za realizację budynku mieszkalnego przy ul. Płk. Dąbka 241 w Gdyni.
To już po raz szósty przyznane laury dla gdyńskiego TBS Czynszówka!
Warto podkreślić, że konkurs ten jest jednym z najbardziej prestiżowych przeglądów osiągnięć polskiego budownictwa. Organizatorem jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budownictwa.
W tegorocznej edycji brało udział 49 budów, zgłoszonych przez inwestorów, deweloperów oraz samorządy terytorialne. Oceniane były w dziewięciu kategoriach z zakresu budownictwa: mieszkaniowego, biurowego, przemysłowego, handlowego, użyteczności publicznej, rewaloryzowanego i modernizowanego oraz drogowo-kolejowego.
Nagrodzone i wyróżnione budowy charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, wysoką jakością wykonania robót, dobrą organizacją procesu budowlanego, zapewnieniem bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. Są świadectwem wysokich umiejętności polskich projektantów, wykonawców oraz kierowników inwestycji.

ikona