857 (456) 2008-06-13 - 2008-06-19

Dyżur radnego

Radny Miasta Marek Łucyk zaprasza 17.06. (wtorek) od godz. 16.00 do 17.00 na swój dyżur.
Radny z mieszkańcami spotka sie w Fili nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej na gdyńskim Obłużu, ul. Boisko 6.

ikona