857 (456) 2008-06-13 - 2008-06-19

Gdynia w fotografii - konkurs dla wszystkich

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni ogłasza VIII edycję konkursu fotograficznego „Gdynia w fotografii" pod patronatem Prezydenta Gdyni. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich miłośników Gdyni, którzy potrafią przez obiektyw fotograficzny dostrzec i utrwalić piękno naszego miasta i jego mieszkańców. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3 prace, w formacie 15 cm x 21cm lub 20cm x 30cm czarno-białe lub barwne. Zdjęcia należy składać w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej i w Dziale Instrukcyjno - Metodycznym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, ul. Partyzantów 39/IV, 81-423 Gdynia, do dn. 7 listopada 2008 r. Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa fotografii odbędzie się 26 listopada 2008 r. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody książkowe.
Informacji udziela Dział Instrukcyjno-Metodyczny ul. Partyzantów 39/IV tel. (058) 622 44 31, e-mail dim@mbpgdynia.pl.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.mbpgdynia.pl/gdyniawfoto.htm, oraz w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

ikona