857 (456) 2008-06-13 - 2008-06-19

Po zbiórce publicznej

W oparciu o postanowienia art. 9 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. nr 22 poz. 162 z późn. zmianami).
Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni przeprowadziło w okresie 01.05.2007- 31.05.2008 zbiórki publiczne na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.04.2007 - decyzja nr OBO 5022-5/2007.
Zebrano łącznie kwotę 100 976,79 zł, która została wykorzystana na zakup leków i drobnego sprzętu medycznego dla naszych podopiecznych.
Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca składa serdeczne podziękowanie wszystkim swoim Darczyńcom.

ikona