857 (456) 2008-06-13 - 2008-06-19

Ważna wiadomość dla organizacji pozarządowych !

Dobrą tradycją gdyńskiej współpracy samorządu i organizacji pozarządowych są odbywające się każdego roku w czerwcu plenarne spotkania, które dają sposobność, aby przedstawić, omówić i wspólnie przedyskutować najważniejsze dla funkcjonowania sektora pozarządowego zagadnienia.
Tegoroczne spotkanie, czyli Gdyńskie Forum Pozarządowe, odbędzie się już w najbliższą środę 18 czerwca br. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym (al. Zwycięstwa 96/98).
Program Forum obejmować będzie między innymi: prezentację Raportu ze współpracy Gdyni z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku, omówienie projektu Programu współpracy Gdyni z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku, dyskusję dotyczącą nowych form i obszarów współpracy oraz spotkania panelowe, których tematyka obejmuje współpracę samorządu z podmiotami III sektora. Wnioski z tych spotkań, w których oprócz przedstawicieli III sektora uczestniczą osoby zajmujące się współpracą z organizacjami pozarządowymi z racji sprawowanej funkcji czy obowiązków zawodowych (radni, pracownicy Urzędu Miasta i jednostek budżetowych), stanowią nieoceniony wkład w tworzenie nowych, systemowych rozwiązań dotyczących gdyńskiego sektora obywatelskiego.
Planowany porządek dnia jest następujący:
• godzina 16.00
spotkanie w grupach:
- seniorzy,
- pomoc społeczna,
- zdrowie i niepełnosprawni,
• godzina 17.00 (Sala Morska)
Gdyńskie Forum Pozarządowe (spotkanie plenarne),
• godzina 18.00
spotkanie w grupach:
- kultura i tradycja,
- dzieci, młodzież, edukacja,
- sport.
Z powodu ograniczonej ilości miejsc uprzejmie prosimy o wydelegowanie do udziału w Gdyńskim Forum Pozarządowym od 1 do 2 przedstawicieli organizacji.
Zapraszamy!

ikona