857 (456) 2008-06-13 - 2008-06-19

Wolontariusze poszukiwani !

W związku z drugim konkursem i odbudową strzelnicy sportowej dla ASG (Air Soft Gun), łuków i wiatrówek przy II LO w siedzibie Rady Dzielnicy Działki Leśne przy ul. Witomińskiej będą prowadzone zapisy wolontariuszy chętnych do pracy w okresie letnim przy odbudowie ww. strzelnicy.
Poszukujemy również chętnych instruktorów strzelectwa sportowego i wojskowego do prowadzenia zajęć (wiatrówki, łuki, ASG).
Czekamy na zgłoszenia formalnych i nieformalnych organizacji lub grup miłośników strzelectwa pneumatycznego, ASG, łucznictwa - którzy chcą włączyć się w odbudowę tego obiektu oraz prowadzić na jego terenie swoją działalność.
Pisemne deklaracje prosimy składać w siedzibie rady, lub elektronicznie na adres rada.dzialkilesne@gdynia.pl
***
W tym roku już po raz 33. zorganizowany zostanie Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od 15 do 20.09 przebywać będą w Gdyni najznakomitsi twórcy polskiego kina, krytycy filmowi, dziennikarze oraz liczni goście zagraniczni. Obsługę Festiwalu po raz kolejny zapewni ekipa Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni.
Ważnym filarem każdego Festiwalu są wolontariusze, którzy zapewniają mu prawidłowy przebieg, zdobywając przy tym nowe doświadczenie i wiedzę z zakresu organizacji tego rodzaju przedsięwzięć. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś wejść w skład ekipy tworzącej Festiwal, wejdź na stronę www.festiwalgdynia.pl, wypełnij ankietę wolontariusza i prześlij ją do dnia 13 czerwca 2008 roku do siedziby Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni - Biura Organizacyjnego 33. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych na adres e-mail: wolontariat@festiwalgdynia.pl, faxem: (058) 621 15 83 lub pocztą: Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, 81-372 Gdynia ul. Armii Krajowej 24 (uwaga: liczy się data wpłynięcia ankiety, a nie data stempla pocztowego).
***
Festiwal Kultur Świata Globaltica 2008 - poszukujemy wolontariuszy dysponujących czasem od końca czerwca do lipca. Znajomość języka angielskiego mile widziana (ale niekonieczna ).
Chętnych prosimy o kontakt tel. (058) 664 69 60 lub mail a.rekowska@op.pl

ikona