Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
865 (464) 2008-08-14 - 2008-08-21

„Zeszyt Gdyński nr 3”

Nakładem Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni i przy dofinansowaniu ze środków Prezydenta Miasta Gdyni, ukazał się kolejny „Zeszyt Gdyński Nr 3", zawierający referaty wygłoszone i przygotowane na konferencję pt. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni.
Nowy Zeszyt zawiera m.in opracowania:
- Gdynia a współczesne wartości społeczno-polityczne świata- autorstwa prof. dr hab Andrzeja Chodubskiego,
- Kultura polityczna środowiska kadry Marynarki Wojennej przez pryzmat mitu politycznego i obyczajowości ceremoniału morskiego - prof. dr hab. Grzegorza Piwnickiego,
- Polska Marynarka Wojenna w dobie represji stalinowskich - prof. dr hab. Dariusza Nawrota,
- Niektóre ślady związków Holendrów z Gdynią - dr Joanny Leskiej-Ślęzak,
- Kontakty białoruskie Gdyni po 1989 roku - dr Heleny Głogowskiej,
- Charakterystyka Gdyni w początkach lat siedemdziesiątych XX wieku w raportach Służby Bezpieczeństwa - dra hab. Piotra Semkowa,
- Organizacje pozarządowe we współczesnym ładzie kulturowym Gdyni dr Beaty Słobodzian,
- Kto wybudował pierwszą świątynię protestancką w Małym Kacku? oraz Ksiądz prałat Stanisław Henryk Zawacki (1927-1998) - duszpasterz orłowski- ks. dra Mirosława Gawrona,
- Kobiety w mieście portowym Gdynia - dr Iwony Jakimowicz-Ostrowskiej,
- Bractwo Kapłańskie św. Piusa X w Gdyni - ks. dra Adama Romejki.
Kolejną książkę o Gdyni można otrzymać nieodpłatnie w nowej siedzibie Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 46 /wejście od ul. 3 Maja/.

ikona