Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
865 (464) 2008-08-14 - 2008-08-21

Wakacje, wakacje...

Kontynuujemy specjalny blok informacji wakacyjnych. W rubryce WAKACJE piszemy o tym co warto zobaczyć i w czym warto uczestniczyć w naszym mieście a także w Jastarni i w Helu, dokąd szybko, tanio i wygodnie dotrzeć można z Gdyni Tramwajem Wodnym. Dziś m.in. zachęcamy do wędrówek po gdyńskich, malowniczych parkach i rezerwatach, zapraszamy na basen, a także do Helu i Jastarni...

Parki i rezerwaty:
Trójmiejski Park Krajobrazowy
Został utworzony w 1979 roku. Jego ogólna powierzchnia wynosi 20104 ha. Park obejmuje część wysoczyzny morenowej wraz z jej strefą krawędziową, w obrębie której występują liczne rozcięcia erozyjne z bardzo atrakcyjnymi geomorfologicznie i krajobrazowo dolinami. Dominującymi zbiorowiskami roślinności są lasy bukowo - dębowe, bukowe i grądowe, w dnach rozcięć spotyka się lasy łęgowe olszowo - jesionowe. Na terenie Parku w granicach administracyjnych Gdyni znajdują się trzy rezerwaty przyrody i kilkanaście pomników przyrody. Położenie Parku i nagromadzenie w nim różnorodnych obiektów przyrodniczych czyni go jednym z najbardziej interesujących rejonów dla badań przyrodniczych i ochrony środowiska.
Kępa Redłowska
Stanowi utworzony w 1938 roku rezerwat krajobrazowy o powierzchni 118,16 ha. Położony w granicach administracyjnych Gdyni, między Orłowem a Kamienną Górą. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych lasów bukowych oraz stanowisk jarząba szwedzkiego. Jeden z najpiękniejszych zakątków Wybrzeża. Wspaniałe widoki na Gdynię, występowanie charakterystycznych roślin (rokitnik zwyczajny), możliwość obserwowania procesów abrazji morskiej. Jest to pierwszy rezerwat utworzony w byłym województwie gdańskim i jeden z najstarszych w Polsce.
Kacze Łęgi
Jest to rezerwat leśno - florystyczny o powierzchni 8,97 ha utworzony w 1983 roku, leżący w dolinie rzeki Kaczej. Obejmuje odcinek potoku z niewielkim dopływem oraz dobrze zachowany fragment lasu łęgowego z okazałym drzewostanem i wieloma drzewami pomnikowymi. Rezerwat chroni pozostałość dawnej szaty roślinnej dolin rzecznych (łęg wiazowy) w formie typowej dla roślinności dna dolin niewielkich rzek.
Cisowa
Rezerwat leśny o powierzchni 24,76 ha, utworzony w 1983 roku w celu zachowania fragmentów buczyny i łęgu jesionowo - olszowego oraz stanowisk roślin chronionych i rzadkich.
Klify
Najciekawszymi strukturami przyrodniczymi występującymi tylko w strefie nadmorskiej a także najbardziej naturalnymi miejscami pierwotnymi są klify. Klify aktywne, w szczególności Klif Redłowski, stanowią cenne, naoczne źródło wiedzy geologicznej. Zarówno klify aktywne jak i martwe posiadają bardzo duże walory krajobrazowe, co może je kwalifikować do ochrony także jako zespoły przyrodniczo - krajobrazowe. Klif Redłowski ma wysokość 60 m.
Miasto - ogród Kamienna Góra
Zespół obejmuje obszar Kamiennej Góry, na który składają się park „Kamienna Góra", skarpy klifów od strony Zatoki oraz dzielnica domów jednorodzinnych - rezydencji pochodzących głównie z okresu międzywojennego. Na terenach zielonych występują fragmenty naturalnych drzewostanów porastających klify i niektóre fragmenty zboczy. Wśród drzew dominują buki, klony, często spotyka się dęby, czereśnie, jarzębiny i graby. Licznie występują drzewa i krzewy gatunków i odmian ozdobnych, np. klon jesionolistny, cypryśniki, żywotniki, cisy i jałowce. Wśród terenów zielonych duże obszary zajmują skwery i zieleńce. Jest to jeden z najlepiej zagospodarowanych i najładniejszych fragmentów Gdyni.
Zespół dworsko - parkowy
Znajduje się przy ul. Folwarcznej 2 w Orłowie. Drzewostan tworzą w nim głównie drzewa rodzime jak: buki, klony, graby, olsze, wierzby, cisy i topole a z gatunków obcych występują tu między innymi kasztanowce, daglezje i grochodrzewy. Na jego terenie znajdują się dwa pomniki przyrody (kasztanowce) oraz wiele drzew o rozmiarach drzew pomnikowych (np. buk o średnicy 135 cm.).
Zespół dworsko - parkowy Kolibki
Umiejscowiony jest przy al. Zwycięstwa 291 (Orłowo - Kolibki). W skład jego wchodzą - zespół budynków i tzw. „Park Marysieńki". Wśród drzew występujących na tym terenie dominują gatunki rodzimego pochodzenia (klon zwyczajny, buk zwyczajny, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, klon, jawor) z niewielką domieszką drzew obcych (np. kasztanowiec). We wschodniej części parku występuje także bardzo stary jesion wyniosły, posiadający rozmiary drzewa pomnikowego (średnica 173 cm).
***
Z gdyńskich pływalni szkolnych (w naszym mieście jest takich pływalni 5) w sierpniu otwarta jest tylko jedna - w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Stawnej 4 - 6 (Witomino). Czynna jest w wakacje we wszystkie dni tygodnia w godz. 8.00 - 22.00.
Wejścia o pełnych godzinach, ostatnie o godz. 21.00. Bilet normalny - 10 zł, ulgowy - 6 zł. Czas pływania 60 min.
***
Zarząd Rejonowy Ligii Obrony Kraju w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 5/7, zaprasza wszystkich chętnych, całe rodziny do udziału w treningach strzeleckich. Zajęcia odbywają się na strzelnicy pneumatycznej Zarządu Rejonowego Ligii Obrony Kraju w okresie wakacji we wtorki i czwartki w godzinach od 11.00 do 15.00. Uczestnictwo w treningach strzeleckich jest bezpłatne. Zajęcia prowadzi znakomity strzelec Jerzy Greszkiewicz, były zawodnik wyczynowy Wojskowego Klubu Sportowego „FLOTA" Gdynia, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Montrealu, wielokrotny medalista i rekordzista Mistrzostw Świata, Europy i Polski. UWAGA! Strzelnica pneumatyczna mieści się w baraku Ośrodka Szkolenia Kierowców Ligii Obrony Kraju (ul. Świętojańska 5/7), wejście od ulicy Pułaskiego, idąc Świętojańską w kierunku Placu Kaszubskiego.
Tel. kontaktowy: 0 605 375 145.
***
Zapraszamy także do Jastarni i Helu:
Jastarnia:
14.08 - godz. 21.00, Muzyka Klasyczna - Płocka Orkiestra Symfoniczna, Wojciech Mrozek - Hotel Bryza,
15.08 - godz. 21.00, Muzyka Jazzowa - Lora Szafran z zespołem - Hotel Lido w Juracie,
15.08 - godz. 9.00 -18.00, ul. Polna 5 - Regaty FujiFilm Surf Cup 2008,
16.08 - godz. 21.00, Musical - „Siostrunie" Spektakl Teatru Muzycznego z Gdyni
- Hotel Neptun w Juracie,
Bilety do nabycia w Hotelu Bryza, Lido i Neptun oraz w MOKSIR w Jastarni, ul. ks. P. Stefańskiego 5, tel. (058) 675 20 97, 675 23 40
16.08 godz. 18.00 - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni zaprasza na imprezę „Nie tylko węgorz", port rybacki w Jastarni. W programie: liczne konkursy, degustacja potraw rybnych, karaoke oraz koncert zespołu BRAXTON. Gwiazdą wieczoru będzie BONEY'M !!!
Hel:
15.08 - Święto Wojska Polskiego,
17.08 - Dzień Kultury Regionalnej.

ikona