866 (465) 2008-08-22 - 2008-08-28

Szkolenia

Dla Przedsiębiorców:
Urząd Miasta Gdyni, Agencja Rozwoju Pomorza S.A. oraz Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni zapraszają przedsiębiorców na nieodpłatne szkolenie o możliwościach pozyskania środków finansowych przede wszystkim na inwestycje i informatyzację przedsiębiorstw.
Szkolenie odbędzie się w dniu 5 września br. w godz. 10.00 - 13.40 w sali nr 105 Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Program obejmuje m.in. omówienie wniosków o dofinansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 - Rozwój i Innowacje w MŚP oraz praktyczne warsztaty nt. prawidłowego sporządzania wniosków.
Szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na adres: sekretariat@arp.gda.pl lub faksem: (058) 32 33 109.
Dla bezrobotnych:
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni jest w trakcie realizacji projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Bezrobotni zarejestrowani w PUP Gdynia mają możliwość otrzymania wsparcia w ramach niżej wymienionych projektów:
1. Projekt „Od dzisiaj mów do mnie szefie": 6-dniowe szkolenie „Jak założyć własną firmę" oraz przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wnioski o przyznanie dotacji składać można w pok. 108 w PUP Gdynia.
2. Projekt „Nie przegap" - prowadzony jest nabór na szkolenia: „Obsługa kas fiskalnych i nowoczesne techniki sprzedaży" - rekrutacja od 01 do 29 sierpnia.
3.Projekt „Wyjdź z cienia" - projekt skierowany do bezrobotnych kobiet, zarejestrowanych w PUP Gdynia. W ramach projektu uczestniczki odbywają szkolenia, a następnie zostaną skierowane na staż lub przygotowanie zawodowe związane z kierunkiem szkolenia.
Pracodawców chętnych przyjąć na staż lub przygotowanie zawodowe prosimy o zgłaszanie ofert do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w pok. 109 lub telefonicznie pod nr (058) 620 49 54 wew.109.
Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8, stanowiska 10 - 24 (parter) i pok. 108 (w sprawie dotacji), w godzinach 8.00 - 15.00.

ikona